INNOvember 2020

De eerste sprekers zijn bekend

sep 18, 2020

De eerste sprekers zijn bekend voor het openingscongres op dinsdag 3 november
in de Fokker Terminal in Den Haag. We stellen ze even voor.

Loes Mulder, Secretaris-generaal bij SZW, staat op het podium tijdens de kick off. "Onder innovatie kun je veel verstaan en op de vraag waar we met technologische innovatie willen komen zijn nog meer verschillende antwoorden." Wat voor haar wel duidelijk is: "De Rijksoverheid deelt niet alle technologische ontwikkelingen consequent. Daardoor gaan ervaringen verloren en wordt het wiel opnieuw uitgevonden. De Rijksoverheid reflecteert te langzaam op normatieve aspecten. Daardoor komen we voor een voldongen feit te staan en is het voor regulering te laat."

Verder is Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, te gast. Peters vindt dat we als samenleving zelf moeten bepalen hoever we ons laten leiden door technologie. Het Rathenau Instituut is een onafhankelijk instituut dat onderzoek doet naar de maatschappelijke impact van technologie. Het instituut heeft als taak bij te dragen aan het maatschappelijke debat en de politieke oordeelsvorming over vraagstukken met een focus op technologische ontwikkelingen.

Ron Roozendaal is Directeur Informatiebeleid en CIO bij het Ministerie van VWS. "Ik geniet van innovatie en visie, maar de eerste stappen moeten niet te lang op zich laten wachten. Ik heb het voorrecht om bij te kunnen dragen aan betere informatievoorziening in en voor de zorg." Dat deed hij onder andere als verantwoordelijke voor de CoronaMelder. Hij is te gast tijdens de kick off van INNOvember.

Download bestand