INNOvember 2020

Laatste departementen sluiten aan!

sep 15, 2020

INNOvember groeit gestaag door met de actieve deelname van maar liefst 13 rijksonderdelen.

INNOvember groeit gestaag door met de actieve deelname van maar liefst 13 rijksonderdelen. Per Rijksonderdeel is een liaison aangesteld die actief op zoek gaat naar innovatieve projecten binnen zijn of haar departement. Welke onderwerpen moeten gedeeld worden met collega's van andere departementen. Welke onderwerpen van verschillende ministeries overlappen en kunnen misschien wel samenwerken. Dit alles zorgt voor een gevarieerd en uitdagend programma waarbij bovenal centraal staat dat INNOvember voor en door de rijksoverheid is.

 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Logius
 • TNO
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Download bestand