INNOvember 2020

‘Iedereen heeft z’n eigen tak van sport, innovatie is wat ons bindt’ - interview met But Klaasen

okt 28, 2020

Voor het eerst in tijden ligt de organisatie van het tweejaarlijks innovatiecongres niet in handen van JenV’ers, maar in die van een groep innovatiecollega’s van het hele rijk. But Klaasen, hoofd van het Innovatieteam van JenV, is blij dat de impuls die JenV de hele rijksoverheid wilde geven nu zijn vruchten afwerpt tijdens INNOvember: “Je hebt veel baat bij het uitwisselen van kennis en contacten. Zo werken we aan een betere, innovatievere overheid.”

Innovatiecongres INNOvember biedt sessies voor rijksambtenaren die iets hebben met innovatie. Denk daarbij niet alleen aan collega’s met de term ‘innovatie’ in hun functieomschrijving, maar aan iedereen die benieuwd is hoe je werkprocessen verbetert of zich afvraagt hoe je problemen handiger kunt oplossen.

Het innovatieteam van JenV ziet het beste van de dingen die zij afgelopen jaren hebben georganiseerd nu terug in INNOvember: het is een breed toegankelijk evenement, omdat het een maand duurt - net zoals Technovember vorig jaar. En het biedt de inhoud en verdieping van eerdere innovatiecongressen.

 
INNOvember heeft het programma opgedeeld in zes thema's. De organisatie helpt iedereen tijdens het inschrijfproces bij het kiezen uit het programma. En ‘één sessie is geen sessie’, vervolgt But lachend. “Je moet altijd een brede blik hebben. Ik zou er daarom minimaal drie volgen. Twee die je inhoudelijk aanspreken én een waarvan je geen idee hebt wat je moet verwachten, maar die wel je interesse wekt.”

Als blijkt dat die laatste je dan toch aanspreekt, kan je je daar nog verder in verdiepen. “Je volgt je eigen programma en kan het gedurende INNOvember nog wijzigen en aanvullen. Je hebt een aantal sessies die dieper op een bepaald onderwerp ingaan.”

Corona

But zou geen aanraders willen noemen uit het ruime aanbod, juist omdat het een programma op maat is. Hij verheugt zich op een sessie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin verteld wordt hoe de CoronaMelder-app gemaakt is. “Bijzonder daaraan is dat de app in korte tijd volledig transparant en met open source gebouwd is. Daarbij heeft een enorme community met verstand van allerlei aspecten kunnen meekijken. Dat proces is op zichzelf al een innovatie geweest. Dat vind ik super.”

But kijkt uit naar de slotdag van INNOvember, als er extra aandacht is voor het Tech Tegen Corona-project. “Een initiatief dat aan het begin van de coronacrisis vanuit technologiebedrijven is ontstaan om de overheid te helpen in de strijd tegen corona. Je ziet hoe wetenschap, bedrijven en overheden dit jaar samen nadenken over de aanpak van corona. Dat is super inspirerend om te volgen; het is zo’n frisse discussie en aanpak. Ik heb er zelf al veel inzichten door gekregen.” Het is goed dat die kennis nu breed wordt gedeeld, vindt But: “Je krijgt te zien hoe we elkaar op een open manier kunnen helpen door denkkrachten te bundelen. En je hoort wat we daar blijvend aan overhouden in de samenwerking. Het gaat over hoe je op een snelle manier heel slimme oplossingen kunt bedenken.”

Innovatievere overheid

Hoe versterken de innovators van verschillende ministeries elkaar? “Elk innovatieteam heeft een eigen karakter, elk ministerie z’n eigen domeinen. En we werken op verschillende manieren, maar overal komen fantastische innovaties tot stand. Iedereen heeft z’n eigen tak van sport en innovatie is datgene wat ons allemaal bindt. De RIC is de ultieme verbinder tussen ons. Je hebt simpelweg veel baat bij het uitwisselen van kennis en contacten. De RIC is een netwerk dat ons samen naar een hoger niveau kan krijgen. Zo werken we aan een betere, innovatievere overheid.”

But Klaasen is te zien tijdens Studio INNOvember: de Kick-Off op 3 november en organiseert de sessie The jazz of innovation op 25 november 2020 om 13.30 uur. 

Fotografie: But Klaasen tijdens het Inovatiecongres JenV in 2018, de voorloper van INNOvember [Herman Zonderland Fotografie]’

Download bestand