INNOvember 2020

Veelgestelde vragen

Hier vind je de veelgestelde vragen over INNOvember en de antwoorden daarop.

Over INNOvember en de organisatie

Wanneer is het congres?

INNOvember trapt af op 3 november 2020 in de Fokker Terminal. Dit startcongres is online te volgen via een stream op deze website van 14:30 – 16:30. Gedurende de hele maand november is er keuze uit ruim 100 events over innovatie. In verband met de aangescherpte corona maatregelen vinden alle events online plaats zonder publiek. We sluiten het maandlange congres af op vrijdag 27 november met een slotcongres genaamd: NAnovember. 2020 is de eerste editie van INNOvember.

Waar wordt het congres gehouden?

INNOvember is een hybride congres. Dat betekent dat enkele events sprekers op locatie hebben, maar aan alle events kun je vanuit huis online deelnemen. In verband met de aangescherpte corona maatregelen zijn de geplande events met publiek gewijzigd naar online events zonder publiek. In sommige gevallen zijn er sprekers fysiek aanwezig in de studio.

Het start congres, de thema uitzendingen en de INNOvember selectie worden uitgezonden vanuit een studio. Deze zijn te volgen op het speciaal daarvoor ingerichte platform via deze website. Je kunt deelnemen aan deze sessies door je aan te melden via deze website. je ontvangt dan de link waar je de sessie kunt volgen.

De innovatieve sessies gedurende de maand worden georganiseerd door de deelnemende partijen. De organisatie van de sessie bepaalt zelf op welk platform de sessie wordt aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld in Webex zijn, maar ook bijvoorbeeld in Zoom, MS Teams of andere platformen. Om deel te nemen aan een innovatieve sessie meld je je aan via de pagina van het event. Je ontvangt dan een dag van te voren een link waarop je de sessie kunt volgen.

Door wie wordt het georganiseerd?

De Rijks Innovatie Community organiseert INNOvember namens 13 organisaties, namelijk:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk
 • Logius
 • TNO
Waarom doen de verschillende ministeries mee?

Elke departement is benaderd voor deelname aan INNovember. Maar liefst 12 Rijksorganisaties en TNO hebben toegezegd mee te doen. Samen maken we er een onvergetelijk evenement van. En in de toekomst doet hopelijk elk departement mee.

Waarom zit TNO in de organisatie?

Onderzoeksorganisatie TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO werkt nauw samen met onder andere de Ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en Defensie. TNO participeert vanaf het begin in de organisatie van INNOvember. Naast TNO dragen uiteraard diverse andere kennisinstellingen in belangrijke mate bij aan INNOvember.

Wat is de Rijks Innovatie Community?

De Rijks Innovatie Community (RIC) is een groeiend netwerk van innovators binnen de Rijksoverheid. Iedereen die geïnteresseerd is in innovatie en werkzaam is op een ministerie, uitvoeringsorganisatie, inspectie of zelfstandig bestuursorgaan kan lid worden van RIC. Voor meer informatie of lid worden, ga naar www.rijksinnovatiecommunity.nl.

Voor wie is het?

INNOvember heeft als doelgroep alle rijksambtenaren. Inschrijven voor het congres en deelname aan de events is alleen mogelijk met een e-mailadres van de rijksoverheid. Mocht je bij het inschrijven een foutmelding krijgen, maar ben je wel werkzaam bij een rijksorganisatie? Dan kan het zijn dat je domein (@rijksorganisatie.nl) nog niet op de lijst staat. Stuur dan een bericht aan info@innovember.nl en we voegen het domein alsnog toe.

INNOvember is bedoeld voor alle rijksambtenaren die affiniteit hebben met innovatie. Niet alleen innovatoren of innovatiemanagers, maar juist ook beleidsmedewerkers, bestuur en faciliterende medewerkers. Innovatie lost problemen of verbetert processen, dat is ten slotte relevant voor iedereen. INNOvember koppelt de mensen met de behoefte aan de mensen met de mogelijke oplossing.

Een aantal sessies zijn ook voor niet Rijksambtenaren te volgen. De volgende sessies zijn door middel van een livestream voor iedereen toegankelijk:

 • Studio INNOvember: de Kick-Off
 • de zes thema uitzendingen
 • de INNOvember selectie sessies

Op www.innovember.nl wordt een pagina beschikbaar gemaakt waarop alle sessies te vinden zijn die ook toegankelijk zijn voor niet Rijksambtenaren. Per sessie wordt een Vimeo link beschikbaar gesteld waarop de sessie live wordt gestreamd. Via deze link kunnen externen de sessie volgen. De Vimeo pagina waarop de streams worden uitgezonden is: vimeo.com/innovember2020

Waarom alleen voor Rijksambtenaren?

INNOvember heeft als doel de innovatiekracht van de overheid te versterken. Dit willen we doen door kennis, ervaring en ambitie te delen met collega’s. In een niet commerciële omgeving. Waar relevant en nuttig kunnen externe partijen worden uitgenodigd om hun kennis te delen. Met als doel andere rijksorganisaties te helpen met hun eigen vernieuwing.

INNOvember wordt primair georganiseerd voor en door ambtenaren van de Rijksoverheid. Ambtenaren van andere overheden zijn welkom op uitnodiging. Een aantal sessies zijn ook voor niet Rijksambtenaren toegankelijk. Zie het antwoord onder ‘Voor wie is het?’

Waarom wordt het georganiseerd?

Technologie en innovatie worden steeds belangrijker. Ook voor de publieke sector. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen. De laatste jaren verschijnen overal ‘innovatieteams’ en organiseren verschillende ministeries (samen) congressen, gericht op het delen van kennis over innovaties van en voor de overheid. Vorig jaar organiseerde JenV samen met BZK bijvoorbeeld een maand lang een congres op het gebied van technologie: TechNovember. Het Ministerie van Defensie organiseert de Defensie Innovatie Competitie, IenW de Innovatie-estafette met de twee jaarlijkse Innovatie Expo en SZW verzorgt innovatielunches. En nog veel meer. Al deze evenementen worden drukbezocht en zijn steeds een groot succes. Het is tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. Zowel op het gebied van technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. En ons af te vragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Waar gaat het over?

INNOvember gaat over innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, en over innovatie ten behoeve van een betere Rijksoverheid. Innovatie dus van beleid en van uitvoering. Over technologische én sociale innovatie. En over het vak van innoveren: hoe doe je dat?

Waarom is innovatie belangrijk voor het Rijk?

Een innoverende overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij. Zo werd nogmaals benadrukt in de Brede maatschappelijke heroverwegingen. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij. En ook omdat de maatschappij zelf snel verandert: aansluiten bij innovatieve ontwikkelingen is essentieel voor de legitimiteit van de overheid.

 

Is zoiets al eerder georganiseerd?

Vorig jaar organiseerde JenV samen met BZK een maand lang een congres op het gebied van technologie: TechNovember. Het Ministerie van Defensie organiseert de Defensie Innovatie Competitie. IenW heeft de Innovatie-estafette met de twee jaarlijkse Innovatie Expo. SZW maakt innovatielunches mogelijk. En JenV organiseerde in 2018 samen met de Politie het Innovatiecongres 2018 What’s Next?!

Waarom wordt dit nu georganiseerd?

Technologie en innovatie worden steeds belangrijker. Ook voor de publieke sector. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen. De laatste jaren verschijnen overal ‘innovatieteams’ en organiseren verschillende ministeries (samen) congressen, gericht op het delen van kennis over innovaties van en voor de overheid. Een innoverende overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij. Zo werd nogmaals benadrukt in de Brede maatschappelijke heroverwegingen. Het is tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten.

Waarom wordt social media ingezet voor de promotie van een intern congres?

Er is getwijfeld of inzet van social media nodig is, omdat het een event voor een beperkte doelgroep betreft, en de social media kanalen openbaar zijn. Toen nog sprake was van een fysiek congres leek dat ook niet nodig. Maar door de uitbraak van COVID-19 en daarmee het omschakelen naar een online event en alle Rijksambtenaren die thuis werken, zijn we gaan zoeken naar manieren om de doelgroep online vanuit verschillende kanten te kunnen benaderen. Vandaar dat er toch gekozen is voor de inzet van social media. Een voorwaarde bij onze social media campagne is dat het overal duidelijk moet zijn dat het om een intern congres gaat. Het is niet te voorkomen dat ook externen deze promotie onder ogen krijgen, maar door de juiste formulering hopen we alleen de relevante doelgroep te verleiden tot deelname.

Corona

Hoe wordt er rekening gehouden met corona?

Het idee voor een rijksbreed innovatie congres ontstond ver voor COVID-19. Het oorspronkelijke concept was dan ook gebaseerd op een fysiek congres met veel netwerkmogelijkheden op locaties, verspreid door het hele land. Begin dit jaar bleek al snel dat de haalbaarheid daarvan onzeker was en uiteindelijk niet haalbaar. De organisatie is toen omgeschakeld naar een online concept. Na de inmiddels ruime ervaring op het gebied van online events organiseren weten we ook dat het vele voordelen met zich meebrengt. Het maakt het congres laagdrempeliger en we hebben niet te maken met een maximale capaciteit. En uiteraard is het corona proof.

Voor de hybride en fysieke events zijn er door D&B Eventmarketing, de externe partner bij de organisatie, protocollen en richtlijnen opgesteld om de COVID-19 maatregelen te kunnen verzekeren. In verband met de aangescherpte corona maatregelen zijn de geplande events met publiek gewijzigd naar online events zonder publiek. In sommige gevallen zijn er sprekers fysiek aanwezig in de studio.

Zijn er nog events die over de impact van corona op innovatie gaan?

Diverse sessies hebben met de impact van corona te maken. Schrijf je in om door de diverse sessies te scrollen en je aan te melden voor een voor jou interessante sessie. je kunt filteren op het trefwoord Covid-19.

Thema's

Welke thema's komen aan bod?

Interne innovatiethema’s:

Innoveer

 • met data
 • de ambtenaar
 • de dienstverlening

Maatschappelijke thema’s:

Innoveer tbv

 • veiligheid en rechtvaardigheid
 • duurzaamheid
 • leefbaarheid en mobiliteit

Perspectieven op innovatie:

 • Techfocus
 • Slim organiseren
 • Innovatiemanagement
Waarom is gekozen voor deze thema's?

De thema’s en perspectieven die samen de programmering vormgeven zijn gekozen omdat ze relevant zijn voor de deelnemende organisaties. De thema’s zijn ingedeeld in ‘interne thema’s, die voor het functioneren van de overhead zelf relevant zijn, en ‘maatschappelijke thema’s’, die zich meer richten op de uitdagingen in de maatschappij, waar innovatie voor nodig is.

De perspectieven op innovatie staan voor enerzijds technologisch gedreven innovatie, en anderzijds juist sociale innovatie. Innovatiemanagement ten slotte staat voor het ‘vak’ van innoveren: hoe doe je dat?

Deelnemen

Voor wie is het?

INNOvember heeft als doelgroep alle rijksambtenaren. Inschrijven voor het congres en deelname aan de events is alleen mogelijk met een e-mailadres van de Rijksoverheid. Mocht je bij het inschrijven een foutmelding krijgen, maar ben je wel werkzaam bij een rijksorganisatie? Dan kan het zijn dat je domein (@rijksorganisatie.nl) nog niet op de lijst staat. Stuur dan een bericht aan info@innovember.nl en we voegen het domein alsnog toe.

INNOvember is bedoeld voor alle rijksambtenaren die affiniteit hebben met innovatie. Niet alleen innovatoren of innovatiemanagers, maar juist ook beleidsmedewerkers, bestuur en faciliterende medewerkers. Innovatie lost problemen of verbetert processen, dat is ten slotte relevant voor iedereen. INNOvember koppelt de mensen met de behoefte aan de mensen met de mogelijke oplossing.

Een aantal sessies zijn ook voor niet rijksambtenaren te volgen. De volgende sessies zijn door middel van een livestream voor iedereen toegankelijk:

 • Studio INNOvember: de Kick-Off
 • de zes thema uitzendingen
 • de INNOvember selectie sessies

Op www.innovember.nl wordt een pagina beschikbaar gemaakt waarop alle sessies te vinden zijn die ook toegankelijk zijn voor niet rijksambtenaren. Per sessie wordt een Vimeo link beschikbaar gesteld waarop de sessie live wordt gestreamd. Via deze link kunnen externen de sessie volgen. De Vimeo pagina waarop de streams worden uitgezonden is: vimeo.com/innovember2020

Waarom alleen voor Rijksambtenaren?

INNOvember heeft als doel de innovatiekracht van de overheid te versterken. Dit willen we doen door kennis, ervaring en ambitie te delen met collega’s. In een niet commerciële omgeving. Waar relevant en nuttig kunnen externe partijen worden uitgenodigd om hun kennis te delen. Met als doel andere rijksorganisaties te helpen met hun eigen vernieuwing.

INNOvember wordt primair georganiseerd voor en door ambtenaren van de Rijksoverheid. Ambtenaren van andere overheden zijn welkom op uitnodiging.

Een aantal sessies zijn ook voor niet rijksambtenaren te volgen. De volgende sessies zijn door middel van een livestream voor iedereen toegankelijk:

 • Studio INNOvember: de Kick-Off
 • de zes thema uitzendingen
 • de INNOvember selectie sessies

Op www.innovember.nl wordt een pagina beschikbaar gemaakt waarop alle sessies te vinden zijn die ook toegankelijk zijn voor niet rijksambtenaren. Per sessie wordt een Vimeo link beschikbaar gesteld waarop de sessie live wordt gestreamd. Via deze link kunnen externen de sessie volgen. De Vimeo pagina waarop de streams worden uitgezonden is: vimeo.com/innovember2020

Waarom moet ik me aanmelden?

INNOvember is alleen bedoeld voor rijksambtenaren. Het is niet gericht op lagere overheden, externe of commerciële partijen. Om deze selectie te kunnen maken is inschrijven voor het congres en deelname aan de events is alleen mogelijk met een e-mailadres van de rijksoverheid. Mocht je bij het inschrijven een foutmelding krijgen, maar ben je wel werkzaam bij een rijksorganisatie? Dan kan het zijn dat je domein (@rijksorganisatie.nl) nog niet op de lijst staat. Stuur dan een bericht aan info@innovember.nl en we voegen het domein alsnog toe.

Een aantal sessies zijn ook voor niet Rijksambtenaren te volgen. De volgende sessies zijn door middel van een livestream voor iedereen toegankelijk:

 • Studio INNOvember: de Kick-Off
 • de zes thema uitzendingen
 • de INNOvember selectie sessies

Op www.innovember.nl wordt een pagina beschikbaar gemaakt waarop alle sessies te vinden zijn die ook toegankelijk zijn voor niet Rijksambtenaren. Per sessie wordt een Vimeo link beschikbaar gesteld waarop de sessie live wordt gestreamd. Via deze link kunnen externen de sessie volgen. De Vimeo pagina waarop de streams worden uitgezonden is: vimeo.com/innovember2020

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op deze website. Bij de aanmelding stellen we enkele vragen. Deze informatie hebben we van je nodig om een relevante selectie te kunnen bieden uit de meer dan 100 events en je te kunnen matchen met interessante collega’s. Verder stellen we je ook nog wat vragen die we inzetten om de impact van het congres te kunnen meten. Alles bij elkaar duurt de aanmelding niet langer dan 5 minuten, het zijn allemaal gesloten vragen.

Wil je een livestream volgen? Dan hoef je je niet aan te melden en kun je via de link de live stream op Vimeo volgen.

Kan ik ook fysiek aanwezig zijn bij de events?

Nee, dat kan helaas niet. In verband met de verscherpte corona maatregelen kan er geen fysiek publiek aanwezig zijn bij de sessies. Het start en eindcongres, de thema sessies en de INNOvember selectie worden opgenomen in een studio. Hier zijn sprekers fysiek aanwezig waar mogelijk, maar het is niet toegestaan om publiek hierbij uit te nodigen.

Hoe kan ik deelnemen aan of meekijken met een event?

Het start- en eindcongres, de thema uitzendingen en de INNOvember selectie sessies worden gestreamd via de website. Je kunt je hiervoor aanmelden via de website. De overige innovatie sessies worden aangeboden via Webex of een zelfgekozen platform door de organisatie van de sessie. Na aanmelding ontvang je per event via de mail een dag van te voren de benodigde informatie voor deelname.

Niet rijksambtenaren kunnen de livestream van het start congres, de thema uitzendingen en de INNOvember selectie sessies via een Vimeo link bekijken.

Ik kan niet deelnemen aan een sessie waar ik graag bij was geweest. Kan ik deze ergens terugkijken?

Het start en eindcongres, de thema uitzendingen en de INNOvember selectie worden opgenomen en zijn later terug te kijken op Vimeo. Deze links zijn terug te vinden op de event pagina’s op deze website. De innovatie sessies worden niet allemaal opgenomen, dit is afhankelijk van de organiserende partij. Neem contact op met de contactpersoon van het event om te checken of de sessie teruggekeken kan worden.

Kan ik ook iets organiseren?

De afgelopen maanden hebben de liaisons bij hun eigen organisaties de invulling van het programma opgehaald. Er was veel enthousiasme waardoor er zo’n 200 events zijn aangemeld. Uit dit overweldigende aanbod is een mooie, gebalanceerde selectie gemaakt van zo’n 100 bijdragen. Er is dus helaas geen ruimte meer om nieuwe bijdragen aan te melden.
Je bent wel van harte welkom om na INNOvember innovatieve sessies te organiseren. De Rijks Innovatie Community helpt je daar graag bij. Neem contact op via RIC@rijksoverheid.nl. En wees er volgend jaar vooral bij op INNOvember 2021!

Wat houdt matchmaking in?

Matchmaking betekent niets meer dan verbindingen leggen. Want daar draait het om bij INNOvember. Verbinden, delen en daardoor innovaties verder brengen. Door je profiel in te vullen tijdens het aanmeldingsproces, kunnen we je matchen met voor jou relevante events en collega’s.

Moet ik iets over innovatie weten om deel te nemen?

Nee! Voorkennis of begrip van innovatie is niet nodig. Juist tijdens de thema sessies en andere introducerende events wordt een introductie gegeven op een innovatie onderwerp. Met de matchmakingtool wordt jouw profiel gelinkt aan sessies die aansluiten bij jouw wensen, interesses en kennis. Je kunt de diepgang van een sessie herkennen aan de kleur. Een lichte kleur staat voor instapniveau en een donkere kleur betekent een verdiepende sessie.

Moet ik met innovatie werken om deel te nemen?

Nee. Met de matchmakingtool wordt jouw profiel gelinkt aan sessies die aansluiten bij jouw wensen, interesses, ervaring en kennis. Er zijn sessies die je kennis laten maken met een innovatie onderwerp en verdiepende sessies voor de kenners. Je herkent deze sessies aan hun kleur: een lichte kleur staat voor introductie en een donkere kleur staat voor verdieping.

Gaat het alleen maar over innovatie en waarom is dat voor mij interessant?

Het gaat over innovatie, maar innovatie is een ruim begrip. Hoe vindt je ‘vernieuwende oplossingen en aanpakken’ klinken? Wanneer je een blik werpt op de programmering zal je zien dat er ook voor jou een onderwerp is waarbij je interesse wordt gewekt. Dat kan iets technisch zijn, of misschien een sociaal project, als het maar vernieuwend is. Je wordt bij sessies uitgedaagd of aan het denken gezet. Wil jij jouw werk ook anders aanpakken en zou dat dan tot vernieuwing en verbetering leiden?

Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen, ben ik wel aangemeld?

Wanneer je na je aanmelding een bevestiging in je scherm krijgt, is je aanmelding goed ontvangen. Het kan zijn dat de bevestigingsmail niet door je spamfilter is gekomen. Dit betekent niet dat je niet bent aangemeld.

Je kunt dit controleren door in te loggen op de website met de door jou ingevulde inloggegevens (e-mailadres van je werk en je zelfgekozen wachtwoord). Na inlog zie je dan een overzicht van de door jou aangemelde sessies. Mocht je toch problemen ondervinden dan kun je je vraag mailen naar innovember@rijksoverheid.nl.

Ik krijg een foutmelding wanneer ik Internet Explorer gebruik of vanuit de Rijksomgeving (Citrix) de link wil openen. Hoe kan dat?

Helaas werkt de website www.innovember.nl niet optimaal op de browser die we bij het Rijk als standaard hebben, namelijk Internet Explorer 11. Je kunt het beste de link openen in Firefox (deze browser is ook via de Rijksomgeving te gebruiken) of de link kopiëren naar je privé omgeving en openen met Google Chrome, Safari of met een nieuwere versie van Internet Explorer.