INNOvember 2020

Openbare sessies

Werk je niet bij het Rijk maar wil je wel graag een aantal sessies terugkijken? Als Rijksoverheid laten we graag zien wat er plaatsvindt binnen het Rijk op het gebied van innovatie. Bekijk het deel van het programma wat door iedereen te volgen is. Ook als je niet bij het Rijk werkt.

Bekijk de uitzendingen op Vimeo

De volgende sessies zijn door middel van de opname voor iedereen terug te kijken:

 • Studio INNOvember: de Kick-Off
 • de 6 thema uitzendingen
 • de INNOvember selectie sessies
 • enkele innovatieve sessies

De Vimeo pagina waarop de streams worden uitgezonden en de opnames worden gedeeld is: vimeo.com/innovember2020.

Een overzicht van alle openbare sessies

Openbare sessies

Studio INNOvember: de Kick-Off

03-11-2020 14:30 - 16:30

Welkom bij Studio INNOvember, de Kick-Off!

Dé opening van onze inspirerende maand INNOvember. Een maand waarin wij met 13 Rijksonderdelen werken aan innovatie, erover leren en innovatie beleven. Innovatie voor en door de overheid. Daarom trapten wij de maand af op dinsdag 3 november met een interactieve livestream vanuit Studio INNOvember. Een programma waarin dialoog centraal stond en waarin we innovatie vierden, maar ook stil stonden bij de dilemma’s.

Moderator Eppo van Nispen en zijn side-kick Patricia Idsinga ontvingen beleidsmakers, experts, het bedrijfsleven en de wetenschap aan tafel en de Rijkscollega’s via laptop of smartphone op het platform. Uiteraard met snufjes technologische en sociale innovatie. Het is tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten.

Sprekers

 • Loes Mulder: Secretaris-generaal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Paul Iske: Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht
 • Constantijn van Oranje: Special Envoy Techleap.nl
 • Petra Verhoef: Themacoördinator, Rathenau Instituut
 • KLTZ Richard van Dijk: Innovatiecentrum FRONT, Ministerie van Defensie
 • Brenno de Winter: Chief Security and Privacy Operations, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Marie-Louise van Maarsseveen: Halt
 • Christiaan van den Berg: Architect INNOvember
 • But Klaasen: Hoofd Innovatieteam, Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorzitter Rijks Innovatie Community

Moderators

 • Eppo van Nispen - Algemeen Directeur Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
 • Patricia Idsinga - Programma manager Rijks Innovatie Community

Kijk de uitzending terug op Vimeo

Thema uitzending: Innoveren t.b.v. veiligheid en rechtvaardigheid

Def, J&V 04-11-2020 09:30 - 10:30

Veiligheid en rechtvaardigheid op straat, in het digitale domein en internationaal – het blijft een lopend proces om hierop te blijven ontwikkelen en innoveren. Maar wat betekenen nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatie in termen van veiligheid en rechtvaardigheid? En wat zijn belangrijke aspecten voor organisaties om de voorsprong te behouden op deze technologische ontwikkelingen en innovaties? Technologische ontwikkelingen en innovaties kunnen werk uit handen gaan nemen, maar in hoeverre zal het de mens echt kunnen vervangen en hoe staat dit in verhouding met het ethisch kader? Wij praten u graag bij tijdens deze thema uitzending over technologie en innovatie gericht op Veiligheid en Rechtvaardigheid.

Sprekers

 • BGEN Jos Pieters, Directeur Kennis, Strategie en Innovatie (DSKI), Koninklijke Marechaussee
 • Prof. dr. Monica den Boer, Hoogleraar Military Policing, faculteit Militaire Wetenschappen, Nederlandse Defensie Academie
 • Jeroen van Vugt, Programmadirecteur Strategie en Innovatie, Nationale Politie
 • Hendrik-Jan van Veen, Directeur TNO DSS

Moderator

 • Fransien van ter Beek

Kijk deze thema uitzending terug op Vimeo

Thema uitzending: Innoveer t.b.v. leefomgeving en mobiliteit

I&W, LNV 04-11-2020 11:30 - 12:30

Onze straten gebruiken we gewoonlijk om overheen te rijden, maar nu we stilstaan door Corona zien we dat we de ruimte nodig hebben om in te leven. We kunnen heel anders nadenken over onze verplaatsingen en meer thuiswerken, we kunnen onze publieke ruimte anders inrichten, onze straten totaal anders gebruiken. Kunnen we van dit momentum gebruik maken en nu innoveren ten gunste van onze leefbaarheid met aandacht voor ruimte voor beweging en natuur-inclusieve steden, voor schone lucht en groene mobiliteit?

Sprekers

 • Prof. dr. M.C.G. Marco te Brömmelstroet, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Programmagroep: Urban Planning, Universiteit van Amsterdam
 • Drs. Michel Duinmayer, Senior beleidsadviseur, Directoraat Generaal Mobiliteit Unit Strategie (IenW)
 • Isabelle Vreeke, Senior beleidsmedewerker, Cluster Natuur en Samenleving (LNV)
 • Rob Euwals, Programmaleider Stad, mobiliteit en regio Sector 5 Fysieke omgeving, Centraal Planbureau

Moderator

 • Sonja van Meerbeek

Kijk deze thema uitzending terug op Vimeo

Thema uitzending: Innoveer met data. Hoe de beleidsmedewerker wordt ingehaald 'door de feiten'

BZ, Def, Fin, I&W 04-11-2020 13:30 - 14:30

Innoveren met data wie heeft er niet een keer van gehoord of over gelezen? Datagedreven werken is een term die veel wordt genoemd en waarbij veel verschillende beelden bij bestaan. Dat data kan bijdragen aan betere besluitvorming, het geven van advies of de gehele beleidscyclus zijn steeds meer medewerkers binnen de overheid zich van bewust. Hoe implementeer je die datagedreven manier van werken, hoe help je je medewerkers om die nieuwe manier van werken te adopteren? En hoe pas je de data in je werk toe? Op welke manier stuur je op de data en wat gebruik je wel en wat niet? Hoe ga je om met ethiek, uitlegbaarheid en transparantie bij de toepassing van datagedreven werken? Uiteenlopende vragen waar we allemaal nu en in de toekomst steeds meer, worden geconfronteerd. 

In een boeiende paneldiscussie komen deze en andere vragen aan bod. We gaan in deze themasessie in op wat een medewerker en een leidinggevende nodig heeft om datagestuurd te werken en ook wat dat vraagt van bijvoorbeeld leidinggevenden. Want de ontwikkeling van een informatieproduct is een maar dan vervolgens ook de werkwijze adopteren om het informatieproduct toe te passen is stap twee. 

Een tipje van de sluier: de sleutel zit niet in de technologie, een doordachte aanpak van de implementatie is een belangrijk deel van de oplossing.

Sprekers

 • Linda Kool, themacoördinator Rathenau Instituut
 • Jacques Wetzels, Chief Data Officer Ministerie van Defensie
 • Vincent van Thuijl, Adviseur Strategie en Innovatie, Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Petra Delsing, Kwartiermaker Artificial Intelligence, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Moderator

 • Fransien van ter Beek

Kijk deze thema uitzending terug op Vimeo

Thema uitzending: Innoveer de ambtenaar

Fin, SZW, UBR 05-11-2020 11:30 - 12:30

Het werk bij de overheid wordt vormgegeven en uitgevoerd door ambtenaren. Hoe zorgen we ervoor dat de ambtenaar, als individuele professional en als onderdeel van een organisatie(cultuur), voorbereid is op toekomstige uitdagingen. Hoe kun je als ambtenaar innovatieve eigenschappen ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan een (veranderende) organisatie waar innovatie centraal staat?

Het thema wordt ingeleid door Ynnovate! 

Sprekers

 • Katja van den Berge, DirecteurUBR
 • Ronald van den Hoogen, Manager Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO)
 • Marieke Aantjes, Innovatie Booster, Ynnovate
 • Lonneke van Sleuwen, Directeur Innovatie en Strategie, Belastingdienst

Moderator

 • Fransien van ter Beek

Kijk deze thema uitzending terug op Vimeo

Thema uitzending: Innoveren t.b.v. duurzaamheid

Def, EZK, LNV 05-11-2020 13:30 - 14:30

Een klimaat neutrale toekomst geven we samen vorm. Van gescheiden afvalstromen tot aggregaten op waterstof. Van zero emissie elektrische mobiliteit tot een CO2-neutrale en concurrerende industrie. Windenergie op zee speelt hierin een cruciale rol, maar kent ook de nodige uitdagingen om dit ecologisch verantwoord in te passen en meerwaarde te creëren voor de natuur! Meer leren over de innovatieve en integrale aanpak voor wind op zee? Laat je inspireren door de wind op zee aanpak voor de mogelijke bijdrage die jouw organisatie kan leveren aan duurzaamheid.

En doe mee met de Defensiequiz!
Defensie gebruikt innovatie als aanjager voor de energietransitie. Dat is nodig want toegang tot energie is cruciaal voor de krijgsmacht. Energie is bijvoorbeeld nodig voor het laten vliegen van onze (jacht)vliegtuigen en helikopters, voor het laten varen van onze vloot en voor het laten rijden van onze voertuigen. Test je kennis en doe mee!

Sprekers

 • Dirk Sijmons, Emeritus Hoogleraar Landschapsarchitectuur
 • Bram du Saar, Program Manager offshore Wind Energie, Rijkswaterstaat
 • Bob Meijer, Directeur, Wind Op Zee, Topsector Energie
 • Henk Nieboer, Directeur, Ecoshape
 • Floor Kleemans, Senior Adviseur Bedrijfsvoering, Ministerie van Defensie

Moderator

 • Sonja van Meerbeek

Kijk deze thema uitzending terug op Vimeo

Thema uitzending: Innoveer de dienstverlening

BZK, Fin, J&V 05-11-2020 15:30 - 16:30

Op heel veel plekken is de overheid bezig de gebruiker centraal te stellen in de dienstverlening. De taal moet begrijpelijker, de procedures eenvoudiger en waar nodig moet de dienstverlening op maat. Maar als iedere overheidsorganisatie voor zich de burger centraal aan het stellen zijn in de dienstverlening, blijft het dan niet nog steeds een lappendeken aan diensten voor de burger? Wil de burger niet gewoon contact met dé overheid? 

Er gaan regelmatig stemmen op dat we meer zouden  moeten kijken naar landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Estland. Vaak aangeduid als gidslanden als het gaat om mensgerichte overheidsdienstverlening. Dikwijls volgt daarop de reactie dat een centraal geleide aanpak niet past bij ons land: het past niet bij onze cultuur, we zijn veel decentraler georganiseerd, en meer van het polderen. Klopt dat? En zo ja, wat is voor ons land dan wel de weg voorwaarts naar dienstverlening waarin de burger centraal staat?

In een panelgesprek gaan we in op wat er vandaag de dag al gebeurt rondom het verbeteren van de overheidsdienstverlening in Nederland. Hoe zou goede dienstverlening moeten en kunnen werken? Hoe betrekken we de burger meer in onze activiteiten en gaan we transparanter te werk? Wij bespreken de grote kansen en knelpunten en hopen jou als ambtenaar te inspireren over wat jij kan doen om de gebruiker meer centraal te stellen in je eigen werk. Tot slot blikken we kort vooruit op een aantal van de boeiende sessies die je de rest van de maand kan volgen rondom dit thema. 

Sprekers

 • Jasper van Kuijk, cabaretier, columnist en onderzoeker gebruiksgemak TU Delft
 • Maarten Schurink, Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Esther de Leeuw, Algemeen Directeur Klantinteractie & -services, Belastingdienst

Moderator

 • Sonja van Meerbeek

Kijk deze thema uitzending terug op Vimeo

We maken een innovatieplatform! Maar hoe maak je een succesvol innovatieplatform?

Def, J&V 06-11-2020 09:00 - 11:00

Innovatie gebeurt op veel plekken in de organisatie. Dat betekent in de praktijk: hard werken, experimenteren, onderzoeken. En trots zijn op de resultaten. Tot je erachter komt dat het iemand hetzelfde doet of al gedaan heeft. Om elkaar te informeren en inspireren, om te kunnen meten, focus aan te brengen en om overzicht te houden ontwerpen we een digitaal platform. Maar hoe?

Hoe eenvoudig het ook klinkt, een goed platform bouwen is een monsterklus. Talloze vragen moeten worden beantwoord, talloze keuzes worden gemaakt. We hebben echter niet de tijd om van tevoren over alle vragen na te denken. Hoe hebben Defensie, IFV en de politie dit aangepakt?

Drie projectleiders, middenin ontwikkeling, kijken terug op de progressie tot nu toe en kijken vooruit naar succesvolle lancering van hun platform. Hun keuzes vertalen ze graag in geleerde successen en lessen.

Na het gesprek is er ruimte voor Q&A’s.
 

Sprekers

 • Joyce van der Bent, Communicatieadviseur FRONT (Defensie)
 • Ester Willemsen, Sr. Programmamanager Innovatie Instituut Fysieke Veiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid
 • Steven Hanekroot, Pre-development en innovatie bij Politie Nederland

Moderator

 • Pieter van Broekhoven

Deze sessie is niet opgenomen, deelname was alleen live mogelijk

De toegevoegde waarde en doorontwikkeling van start-ups voor beleid

OCW 06-11-2020 15:00 - 16:15

Start-ups passen goed binnen een open beleidsaanpak.

Hoe stimuleren we dat er meer kinderen kiezen voor techniekonderwijs? Lucie Gooskens (directie Voortgezet Onderwijs, ministerie OCW) geeft een praktijkvoorbeeld op welke manier bij dit beleidsvraagstuk gebruik is gemaakt van de creativiteit van startups.

Veel kennisintensieve startups willen daarbij graag doorgroeien naar grotere bedrijven (‘scale-ups’) om de verwachtingen waar te maken, maar lopen daarbij tegen hindernissen aan. Chris Eveleens (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie) presenteert in dit kader het laatste onderzoeksrapport en schetst daarbij hoe deze hindernissen kunnen worden weggenomen.

Sprekers

 • Lucie Gooskens, senior beleidsmedewerker, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Chris Eveleens, raadsmedewerker, Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie

Deze sessie is niet opgenomen en was alleen live te volgen.

Verantwoord Innoveren

EZK, LNV 09-11-2020 10:00 - 11:30

Samen met de ondergenoemde universiteiten, organisaties en personen organiseren we een masterclass over Responsible Research and Innovation met de voornaamste focus op Responsible Innovation. Daarbij brengen we de meest opzienbarende wetenschappelijke vindingen in beeld, zoals technologie is niet instrumentaal als het aankomt op het veranderen van normen en waarden (de cultuur) van een maatschappij. Dat de Public engagement (of het uitblijven daarvan) radicale gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingen in de maatschappij. Dat de Rijksoverheid hier van grote betekenis kan zijn, door het anticiperen op en stimuleren van Responsible Innovation. Gevolgd door een debat / discussie met de wetenschappers en uiteraard de mede deelnemers wat dit betekend en hoe men dit kan gebruiken om doelstellingen te ondersteunen van de Rijksoverheid.

Waarom steekt men in Nederland zendmasten in brand en demonstreert men tegen 5G? Waarom is er een beweging tegen de Coronamaatregelen en gelooft een deel van de bevolking de informatie van de Rijksoverheid niet? Wat doen Über en Airbnb ineens in onze maatschappij?

In deze Selectie-sessie leggen we uit wat deze vragen te maken hebben met “Verantwoord Innoveren” en de technologieën die in onze maatschappij ter beschikking komen. We gaan in op de vraag hoe de Rijksoverheid door middel van “Verantwoord Innoveren” haar doelstellingen kan najagen en ongewenste ontwikkelingen kan voorkomen.

Responsible Research and Innovation vindt haar grondslag in het feit dat innovatie niet automatisch leidt tot maatschappelijk gewenste gevolgen. Hoe kan de Rijksoverheid zich beter voorbereiden op emergente technologieën en innovaties die de maatschappij raken? Verantwoord Innoveren (Responsible Innovation) staat hoog op de agenda van de Europese gemeenschap (Horizon Europe) en Prof. Dr. Rene van Schomberg van de Wageningen Universiteit neemt ons mee in dit vakgebied, de perspectieven van de wetenschappelijke gemeenschap rondom Responsible Research and Innovation. Prof. Dr. Ir. Ibo van de Poel van de Technische Universiteit Delft vertelt ons over Responsible Research and Innovation in het algemeen en zal verdiepen hoe men kan "ontwerpen voor waarden" (Design for Value).

We sluiten af met een debat over waar en hoe Responsible Research and Innovation kan bijdragen binnen de Rijksoverheid en wat de rol van de Rijksoverheid is ten aanzien van verantwoord innoveren.

Deze sessie wordt georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Technische Universiteit Delft, de Wageningen Universiteit en de Europese Commissie.
 

Sprekers

 • Prof. Dr. Ir. Ibo van der Poel, RRI & Design for Value
 • Prof. Dr. Rene van Schomberg, RRI, Horizon Europe, International Handbook

Moderator

 • Ferdinand Griesdoorn, MSc F&C MBA MIM

Kijk deze sessie terug op Vimeo

TechTegenCorona

TechTegenCorona 10-11-2020 12:00 - 15:00

12:00-12:20 Opening

12:20-13:00 Wat doet NL tegen cyberaanvallen & digitale ontwrichting?
o.l.v. Elisabeth van der Steenhoven (Voorzitter TTC) Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van cyberaanvallen? Hoe gaat Nederland hiermee om? Graag horen wij ook uw mening.

 • Jack (Korps Commando Troepen)
 • Don Eijndhoven (Oprichter DCWC)
 • Pieter Jansen (Cybersprint)

13:00-13:10 10 minuten online workout Krav Maga

13:10-13:50 Gezondheid & Innovatie
o.l.v. Pieter Walraven (Public Matters)
Juist op medisch gebied vindt er razendsnelle innovatie plaats. Een voorbeeld bij uitstek is de CoronaMelder. Wat zijn de grootste kansen en gevaren voor Nederland? Graag horen wij ook uw mening.

 • Ron Roozendaal (Directeur Informatiebeleid en CIO Ministerie van VWS)
 • Ronald Christiaans (NDS OTOTEL)
 • Suzanne Bakermans (Jeroen Bosch Ziekenhuis)

13:10-13:50 Desinformatie Crash Course
Temidden van de pandemie én in de aanloop naar verkiezingen neemt de kans op desinformatie en digitale ontwrichting toe. Experts delen de nieuwste inzichten -en strategieën -en gaan graag met u in gesprek.

 • Kolonel Hans van Dalen (Koninklijke Landmacht)
 • Jacques Zimmerman (PublicSonar)
 • Arno van ’t Verlaat (Q-Share)

13:50-14:30 Privacy
o.l.v. Jaron Haas (Ministerie Binnenlandse Zaken)
Waarom is privacy in tijden van COVID-19 juist zo belangrijk? Wat kunnen burgers en bestuurders doen? Wat zijn drie grote kansen en dreigingen voor de toekomst? Een blik vooruit.

 • Alex van Eesteren (Startpage)
 • Marleen Stikker (directeur Waag)
 • Brenno de Winter (privacy-expert en CoronaMelder coördinator)

13:50-14:30 1,5 m samenleving
best cases & bloopers
o.l.v. Ingrid de Caluwé (politiek expert)
Vanwege COVID-19 hebben ministeries, gemeenten en provincies alle zeilen bijgezet om een 1,5 meter samenleving vorm te geven.
Vaak met behulp van innovatie methodes. Sommige experts waarschuwen dat deze ‘afstandsmaatregelen’ wellicht langere tijd moeten toepassen. Wat waren succesvolle 1.5 meter-innovaties? En wat zijn/waren de bloopers?

 • Mark Wiebes (plv. Hoofd Innovatie Nationale Politie)
 • Stephan Glerum (Den Bosch Data Week)
 • Paul Oor (Conclusion)
 • Karlo Hering (Versatec)

14:30-14:40 Afsluiting

Deze sessie is niet opgenomen, deelname was alleen live mogelijk

Platformbedrijven

I&W, OCW 10-11-2020 13:30 - 14:30

Grote internationale platformbedrijven (zoals Amazon, Uber en Google) zijn onmiskenbare aanjagers van heel veel innovaties die ons leven veranderen. Ieder departement heeft wel direct of indirect met ze te maken en stoeit wel met vragen over hoe beleidsmatig het beste kan worden omgegaan met de problematiek die ze veroorzaken.

Deze workshop gaat in op de problematiek rond platformbedrijven, wat kenmerkt ze en waarom is er sprake van een problematiek. Daarnaast willen we inzicht bieden wat er momenteel allemaal op beleidsgebied gebeurt rond deze specifieke klasse van bedrijven. Zowel om de kansen voor innovatie die ze bieden beter te benutten, als om de bedreigingen die ze meebrengen beter te beteugelen, nationaal en internationaal.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

IThiek – IT & Ethiek: de inzet van beslisalgoritmes voor adaptieve leermethodes

EZK, LNV, OCW 10-11-2020 15:00 - 16:15

Iedere nieuwe technologie brengt kansen en risico’s met zich mee, die niet altijd vooraf zijn voorzien. Dit geldt ook voor beslis algoritmes in adaptieve leermethodes, waarmee grote hoeveelheden persoonlijke data kunnen worden geanalyseerd. De uitkomsten van deze analyses worden gebruikt voor het nemen van beslissingen. Dat kan discriminatie of uitsluiting in de hand werken en leiden tot ethische dilemma’s. Hoe werkt dat precies? Welke dilemma’s brengt het toepassen van beslisalgoritmes in adaptieve leermethodes met zich mee?

Deze sessie begint met een korte introductie van adaptieve leermethodes, de kansen ervan maar ook de risico’s en knelpunten. Je wordt meegenomen in de wereld van de IT & Ethiek aan de hand van twee ethische stromingen, die ook in deze digitale tijd nog heel relevant zijn. Op interactieve wijze zullen adaptieve leermethodes vervolgens worden gebruikt als casus om de theorie op toe te passen.
 

Sprekers

 • Chandro Kandiah, Enterprise Architect EZK/LNV en Docent Rijksacademie
 • Youssef El Bouhassani, Docent Leerlevels
 • Joke de Boer, Data scientist CJIB

Moderator

 • Mieke Visch

Deze sessie is opgenomen en is terug te kijken op Vimeo

Innovatief en creatief talent ontdekken en benutten

SZW 11-11-2020 13:30 - 14:30

Nog te vaak wordt creativiteit gezien als een gave die slechts aan enkelen gegeven is. In deze sessie rekenen we af met deze gedachte want: Iedereen is creatief! En samen nog meer. Maar hoe benut je nou jouw creatieve en innovatieve talent en dat van je collega’s?

In deze sessie leggen we uit hoe je kunt werken aan je eigen ‘creative confidence’ en hoe je een innovatieve mindset creëert in je team. We laten je zien hoe je ook zelf kan bijdrage aan het innovatievermogen van jouw organisatie. Geschikt voor zowel leidinggevenden die medewerkers ruimte willen bieden, als medewerkers die ruimte willen pakken en daarmee hun collega’s of teamgenoten inspireren.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Project Avatar

Def, EZK, I&W, J&V, TNO 12-11-2020 11:30 - 12:30

Een avatar is een niet-autonome robot die de aanwezigheid, acties en zintuigen van een mens onvertraagd kan vertalen naar een afgelegen locatie. i-Botics werkt binnen de vierjarige competitie ANA Avatar XPRIZE aan de ontwikkelingen om dit een realiteit te maken. Het i-Botics team, geleid door TNO en de UT en ondersteund door IenW, DEF, JenV, EZK en VWS, is hiermee gericht op het aantonen van de potentie van mens-machine interactie en de impact hiervan op onze uitvoerende organisaties en daarmee ook de maatschappij. Hierdoor kan er proactief beleid worden gemaakt, en zorgen we er tevens voor dat Nederland meewerkt aan state-of-the-art ontwikkelingen rondom robotica en mens-machine interactie op mondiaal niveau.

Bekijk deze sessie op Vimeo

Structureel kijken vanuit andere perspectieven: Wat kan jij morgen doen om ethische AI te waarborgen?

I&W, J&V 12-11-2020 13:30 - 14:30

AI is een onderwerp dat bij alle departementen speelt en we dus zoveel mogelijk samen in op trekken. Deze gezamenlijke sessie richt zich op de morele bezwaren en mogelijkheden van AI en beleid aan de hand van voorbeelden en wordt georganiseerd in een leuke en interactieve werkvorm.

Hoe maken we van Nederland de eerste menswaardige AI samenleving? AI is een onderwerp dat bij alle departementen speelt. Een onderwerp waar we als beleidsmakers steeds meer mee te maken krijgen. De wetgevende ministeries worden vanuit de grote tech spelers hiermee geconfronteerd, en AI biedt potentieel vele mogelijkheden in de uitvoering van onze maatschappelijke opgaven en de nodige ondersteunende diensten. Afhankelijk van de toepassing kan AI een grote impact hebben. Denk daarbij aan de inzet van AI bij het aan- en uitschakelen van kantoorverlichting (minimale impact), de inzet van AI bij spraak- en gezichtsherkenning (impact op bijv. privacy), of de inzet van AI bij het aanwijzen van overloop gebieden in het geval van overstromingen (enorme impact). Dit vraagt om een verantwoorde manier van ontwikkeling en inzet van AI.

Tijdens deze sessie ga jij digitaal in gesprek met Petra Delsing (kwartiermaker AI IenW), Michelle Geerlings (AI team JenV) en Olof Schuring (Innovatie adviseur JenV). Zij gaan aan de hand van concrete voorbeelden in op de hamvraag: hoe pas je AI op een goede manier toe en waar begin je? In een vroeg stadium van ontwikkeling wordt vanuit verschillende perspectieven, of persona’s, de impact van een AI toepassing besproken. Aan de hand van een kaartspel leer je rekening te houden met andere standpunten, behoeften en wensen, die je op het eerste oog niet zelf zou hebben bedacht. Daarbij word je een kompas aangeboden aan de hand waarvan je vanuit informatiebeveiliging, AVG-proof, verantwoord AI een plek kan geven in jouw beleidsveld.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Briljante mislukkingen

SZW 13-11-2020 11:30 - 12:30

In Nederland delen we liever onze succesverhalen dan onze leermomenten. En dat is zonde want het belemmert de innovatie.

Tijdens deze sessie komt Paul Iske van Het Instituut voor Briljante Mislukkingen hierover vertellen. We delen tips over hoe je na de lezing van Paul Iske zelf het leert omgaan met risico’s en het waarderen en leren van mislukkingen. Collega’s delen hun briljante mislukkingen en wat zij hiervan hebben geleerd.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Gemakkelijk e-factureren met de QR Horeca App – Innoveren en implementeren doe je gelijktijdig! >> GEANNULEERD

OCW, SZW 13-11-2020 13:30 - 14:30

Vanwege ziekte kan deze studio sessie helaas niet doorgaan. Er word gekeken naar de mogelijkheid om deze sessie op een latere datum via Webex alsnog te kunnen aanbieden. Zodra hier meer over bekend is, wordt dat hier vermeld.

Nog steeds wordt implementatie gezien als een fase. Anno 2020 is implementatie echter overgegaan in scaling en is implementeren onderdeel geworden van élke innovatie- en ontwikkelfase. Dat vraagt anders denken en doen! Anike, Bert en Mark hebben de handen ineen geslagen. Samen met de omgeving in een iteratieve werkwijze een App gebouwd – live gebracht, hobbels onderweg opgelost en nu opschalen.

Kunstmatige media: Manipulatieve deepfakes of een solide basis voor creativiteit?

OCW 13-11-2020 15:00 - 16:00

Nog niet zo lang geleden gold vooral illegale merkkleding als ‘fake’. Daar is inmiddels een term bijgekomen, de ‘deepfake’. Computeranimaties die niet van echt te onderscheiden zijn. De toenemende kracht van algoritmes maakt dat menselijke patronen als stopwoordjes en intonatie tot in de kleinste details te kopiëren zijn. Hierdoor verdwijnt de grens tussen film en animatie. Ook aan de term ‘deepfakes’ hangt soms een negatieve klank nadat journalisten lieten zien hoe makkelijk het is om een politicus op film woorden in de mond te leggen die hij in werkelijkheid nooit heeft gezegd. Maar technologische mogelijkheden zijn waardenneutraal. De filmindustrie kan deze mogelijkheid benutten voor het maken van schitterende producten. Met het toenemen van technische mogelijkheden nemen naast kansen ook risico’s toe, totdat nieuwe mechanismen zijn ontwikkeld die de risico’s borgen. Hoe gaan we hier als samenleving mee om? In deze sessie wordt duidelijk welke positieve kanten aan er aan kunstmatige media zitten, wat de kansen zijn, welke ontwikkelingen hierbij relevant zijn, welke knelpunten worden ervaren en wat onze rol als overheid hierbij kan zijn.
 

Sprekers

 • Elma Dujso, Specialist digitalisering, Ministerie OCW
 • Johan van Oomen, Head of Research and Heritage Services, Stichting Beeld en Geluid
 • Pieter van Boheemen, Onderzoeker, Rathenau Instituut

Kijk deze sessie terug via Vimeo

Government & innovation: how does Denmark do it?

BZK 16-11-2020 15:00 - 16:30

Government & innovation: how does Denmark do it? Learn from Danish, who are frontrunner in public sector innovation worldwide.
Keynote and interactive session by Christion Bason, CEO of the Danish Design centre and former director of Mindlab, and author of “Leading public sector innovation, co creating for a better society.”

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Quantumtechnologie

EZK, LNV 16-11-2020 12:30 - 14:30

Tijdens deze INNOvember Selectie-sessie behandelen we de kansen van Quantum Computing met Dr. Kees Eijkel de Business Director van QuTech. Met Prof. Dr. Florian Shreck van de Universiteit van Amsterdam gaan we ervaren hoe Quantum Sensing* onze wereld van meten en weten gaat beïnvloeden. Na de presentaties van deze indrukwekkende sprekers gaan we in debat met Freeke Heijman, de liaison vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en strategisch directeur van QuTech, en met Prof. Dr. Pieter Vermaas, de voorzitter van het Quantum Vision Team van de TU Delft! Wat gaat Quantum Technologie voor de Rijksoverheid betekenen en wat kunnen we nu al doen?

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Crowd management: stedelijke veiligheid ten tijde van Corona

J&V 17-11-2020 15:00 - 17:00

Stedelijke veiligheid is een uitdagend beleidsterrein: er is geen brede definitie over hoe veiligheid het best in de praktijk gerealiseerd kan worden. Ook zijn er onderwerpen die momenteel om bijzondere aandacht vragen, bijvoorbeeld crowd management ten tijde van corona. Want zelfs tijdens een crisis gaat het leven in de stad door. Houd iedereen zich aan de 1.5m op de winkelstraat? Waar is extra handhaving nodig? En wat als het straks feest is en iedereen weer evenementen organiseert? Gemeente Amsterdam en gemeente Den Haag proberen deze vragen te beantwoorden door slim crowd management en monitoring in te zetten voor stedelijke veiligheid.

Deze sessie wordt door de netwerkorganisatie Impact Coalitie Safety & Security georganiseerd. Tijdens deze sessie geeft Dirk van Brederode (VNG) een introductie in het stedelijke veiligheidsdomein en bespreken Yvette Entius (gemeente Den Haag), Eelco Thiellier en Daan Groenink (gemeente Amsterdam) de aanpak van hun gemeente. Ze kijken naar de inzet van slimme stedelijke infrastructuur om de drukte te monitoren. Op straat, op het strand en ook bij evenementen.

Sprekers

 • Yvette Entius, Programmamanager Digitale Innovatie & Smart Cities en lid van de ICSS gemeente Den Haag
 • Eelco Thiellier, Programmamanager Crowd Monitoring Systeem Amsterdam (CMSA) en lid van de ICSS gemeente Amsterdam
 • Daan Groenink, Innovation Officer CTO Innovatieteam en lid van de ICSS gemeente Amsterdam
 • Dirk van Brederode, Programmamanager Smart Society en lid van het kernteam ICSSVNG

Deze sessie was alleen live te volgen en is niet opgenomen

I-Partnerschap: Rijk en hoger onderwijs voor een digitaal sterk Nederland

DEF 17-11-2020 15:00 - 17:00

Als overheid willen we de beste digitale dienstverlening bieden en de laatste IT-kennis in huis halen. In dit webinar ontdek je de kansen van structurele samenwerking met het hoger onderwijs op IT-gebied. Het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs neemt je mee in diverse maatschappelijke opgaven uit de rijkspraktijk bij verschillende ministeries en hoe studenten, docenten en onderzoekers daarbij meewerken aan innovatieve oplossingen.
Het I-Partnerschap Rijk - Hoger Onderwijs is een uniek samenwerkingsverband tussen de Rijksoverheid en het hoger onderwijs op het gebied van IT.

Sprekers

 • Henk Koster, Trekker projectteam I-Partnerschap Ministerie van Defensie
 • Marc-Jan Kraaijenzank, Programmamanager I-Partnerschap
 • Peter Koburg, Lid programmateam I-Partnerschap
 • Stijn Blommaart, Rijks I-trainee en lid projectteam I-Partnerschap Ministerie van Defensie
 • Mira Wagenaar, Projectteam I-Partnerschap Belastingdienst

Moderator

Hugo Leyte

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Innovation management system: now is the time!

BZK, UBR 17-11-2020 15:00 - 17:00

Tijdens dit internationale event van de OECD zal Diederik van Leeuwen (Programma Directeur Innovatie Management bij UBR) en Gert Staal (lid van de board van de TIM Foundation) een presentatie geven over hoe overheden hun eigen innovatie management systeem kunnen invoeren.

In this presentation the moderators will zoom in on how to start this process building your own models. It all starts with a maturity scan telling you at what level your organization operates in the field of innovation. This will help you setting up a plan supported by your own well-trained managers or senior advisors. The Dutch Government has developed such a scan recently and is launching customer of a training program to conduct different kinds of assessments, and more over implement needed solutions resulting from that.

This validated training-program is developed over the years by the Total Innovation Management Foundation and now made fit for use for governments and not-for-profit organizations. The innovation maturity scan is already in use in The Netherlands in Dutch and will be officially launched worldwide with an international version at the OECD conference. The innovation maturity model comprises of two components: one to conduct a self-scan, and one other component what we call an in-depth assessment. The self-scan tool will be made available by the TIM Foundation free of charge and can be used online by everyone interested. The in-depth assessment is only available via certified professionals.

This is supported by a community of innovators within the Dutch Government. The presentation will be concluded with some insight on how this community operates and can support the adaptiveness of your organization.

Sprekers

 • Diederik van Leeuwen, Programma Directeur Innovatie Management, UBR
 • Gert Staal, lid van de board, TIM Foundation

Kijk deze sessie terug via Vimeo

Satellieten en maatschappelijke opgaves in het agrarisch domein

EZK, LNV, 18-11-2020 13:30 - 14:45

In het landelijke gebied spelen grote maatschappelijke opgaves. Teruggang van biodiversiteit, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit (mest problematiek) en klimaat. Boeren kunnen een grote rol spelen in het terugdringen van de problemen in het landelijk gebied. Een belangrijk instrument dat hiervoor ingezet kan worden is het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Smart Cities, een duurzaam economisch (eco)systeem

BZK, EZK 19-11-2020 11:30 - 12:30

De komende jaren zullen onze regio’s, steden en dorpen onherkenbaar veranderen door digitalisering en technologisering. Dat biedt grote kansen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Het vergt tegelijkertijd dat we scherp letten op de bedreigingen. Het is een cross-sectorale en multidisciplinaire verantwoordelijkheid die binnen het openbaar bestuur op lokaal (gemeentelijk) niveau is ingebed. Er is echter nog geen Rijksbreed beleid op het onderwerp, tegelijkertijd raken beleidsterreinen van verschillende ministeries aan het onderwerp.

Onlangs is met behulp van diverse co-creatiesessies inzicht verkregen in kwesties die steden niet kunnen ‘regelen’ zonder de nationale overheid en op welke thema’s inzet op nationaal niveau gewenst is. Op 3 december wordt daarnaast de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ getekend waarin meer dan 50 partners (gemeenten, provincies, bedrijven, maar ook de Ministeries van BZK, IenW en JenV) met elkaar onderzoeken hoe ze smart city kunnen borgen in hun organisatie.

Deze sessie was live te volgen en is niet opgenomen

Waarom een digitale tweeling van onze gebouwen kansen biedt voor FMHaaglanden

BZK 19-11-2020 15:00 - 16:00

In deze webinar gaan we dieper in op de potentiele waarde van Digital Twins voor de dienstverlening van FMHaaglanden. We nemen je mee in onze behoeften, hoe we de realisatie aanpakken en hierbij BIM inzetten. Daarnaast delen we onze eerste resultaten en geven we een kijkje in het digitale model van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat!

Ook zullen we uitzoomen en kijken naar de bredere ontwikkelingen van BIM en Digital Twins in samenhang met Facilitair Management.
 

Sprekers:

 • William Elseman, Hoofd Gebouw & Techniek, FMHaaglanden
 • Harm van den Boogaard, Programmamanager Vernieuwende Dienstverlening, FMHaaglanden
 • Fabio Haring, Projectleider Innovaties Vernieuwende Dienstverlening, FMHaaglanden
 • Michael Sandel, Commercieel Directeur, FIMBLE

Moderator:

 • Harm van den Boogaard

Kijk de sessie terug op Vimeo

Telehoren voor asielzoekers

J&V 20-11-2020 11:30 - 12:30

Presentatie over de zeer snelle introductie van Telehoren (interviewen van asielzoekers op afstand met behulp van Video Conferencing) aan het begin van de Coronacrisis. De snelle introductie is mogelijk gemaakt doordat DJI en de Rechtspraak net een soortgelijk traject hadden afgerond en de ontwikkelde technische omgeving beschikbaar hebben gesteld aan de IND en haar ketenpartners. Het is dus een verhaal waarin tot uitdrukking komt hoe samenwerking tussen verschillende organisaties tot snelle en goede resultaten kan leiden en hoe nieuwe technieken een oplossing kunnen bieden in crisissituaties.

Deze sessie was live te volgen en is niet opgenomen

Hackathon ‘Groen in de stad'

LNV 20-11-2020 13:30 - 14:30

Om slimme oplossingen te vinden voor het vergroenen van steden hebben het ministerie van LNV en Waag op 30 september samen een Hackaton georganiseerd. Teams van diverse achtergronden gingen met vooraf vastgestelde challenges aan de slag en vonden binnen 24u slimme oplossingen. Daarbij hadden ze beschikbaarheid over vele databronnen en hulp van experts.

In deze sessie vertellen we hoe de hackaton 'groen in de stad' in zn werk ging. Ook doen we in het klein over hoe een hackaton in zn werk gaat. Aan het einde van deze mini-hackaton heb je met jouw groepje een idee van hoe je een hackaton in kan zetten binnen jouw eigen werkveld.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

De veranderopgave in het licht van Low code en RPA

UBR 20-11-2020 15:00 - 17:00

Met de komst van ‘nieuwe’ technieken is het van belang om te kijken naar de impact dit heeft op de veranderopgave.
Dit doen we door te kijken naar de werkwijze en het laten zien van drie praktijkvoorbeelden vanuit verschillende organisaties.

PIM-werkwijze (Mark Dierkes): UBR|Ontwikkelbedrijf
Vanuit een integrale aanpak (scrum/agile) met een multidisciplinair team en gedeelde verantwoordelijkheid werken we aan een opgave. Met gedeelde verantwoordelijkheid bedoelen wij: alle betrokken partijen moeten zich verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen.
Bij de start maken we afspraken over hoe we samen werken, elkaar aanspreken en reflecteren. Hierdoor ontstaat een open cultuur, dit is belangrijk om te kunnen samenwerken en samen te kunnen leren. Met het team werken we doelgericht aan het realiseren van de opgave (stap voor stap) en schalen op wanneer dat kan!

De veranderopgave door Low Code MASA (Steven Hanekroot): Nationale Politie
De opgave van de politie in het toepassen van low code platform BettyBlocks is het aandragen van meer realisatiekracht, het zorgdragen voor een uniforme UserExperience (UX) over alle applicaties die snel en wendbaar ingezet worden.
We maken daarbij gebruik van de bestaande proceskennis (Citizen Development) en hanteren het re-use before buy, before make principe. Low code is re-use omdat componenten er zijn, aanschaf en inpassing in het ICT-ecosysteem gedaan zijn.

De veranderopgave door Low Code MASA (Johan de Bruijn): Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen
De inzet van RPA veranderd de activiteiten van de medewerkers en de aansturing door het management. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op wat de belangrijkste veranderingen zijn en de lessons learn bij het gebruik van RPA. Wat levert RPA nog meer op den efficiency voordelen?

De groene cirkel van No Code Development (Sjon van Veen): UBR|Ontwikkelbedrijf
Hoe zorg je ervoor dat je het juiste tempo behoudt in de ontwikkeling van applicaties en hou je oog voor alle ‘traditionele’ sporen? Hoe borg je dat Citizen Development niet uitgroeit tot het nieuwe Excel?

Sprekers:

 • Steven Hanekroot, Nationale Politie
 • Mark Dierkes, BZK| UBR
 • Sjon van Veen, BZK| UBR
 • Johan de Bruijn, SSC-DJI

Kijk deze sessie terug op Vimeo 

Het geheim van de Nationale Bijenstrategie

LNV 23-11-2020 11:30 - 12:30

Presentatie over gamification/bijenspel 'Data erbij'. De aanpak van de Bijenstrategie is innovatief omdat deze is opgezet met het idee om samen met groot netwerk aan externe partijen te werken aan het behalen van een gemeenschappelijk doel. Alle partners werken merendeels afzonderlijk maar ook in samenwerkingsverbanden aan initiatieven om de doelen van de strategie te behalen.

Kijk de sessie terug op Vimeo

Automatische bewaking kwaliteit dataleveringen

Fin 23-11-2020 16:00 - 17:00

Met machine learning herkennen of een datalevering juist is geproduceerd. Menno Steg en Crist-Jan Doedens leggen het uit.

Deze sessie vindt plaats via Webex.

Sprekers

 • Crist-Jan Doedens
 • Menno Steg

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Privacy Enhancing Technologieën: data gebruiken zonder data te delen, kan dat?

J&V, OCW 24-11-2020 09:00 - 10:15

Data is van onschatbare waarde bij het doen van analyses en bij het nemen van beslissingen. Maar wanneer het om persoonsgegevens gaat, stelt de wet hieraan strenge eisen. Hoe voorkom je als organisatie dat er op de werkvloer fouten worden gemaakt bij de bescherming van persoonsgegevens?

Hier kunnen Privacy Enhancing Technologies een rol spelen. Daarmee kun je data zó kunnen versleutelen dat ze niet zijn in te zien, maar wel voor één zeer nauwkeurig vastgestelde bewerking kunnen worden gebruikt. Met Privacy Enhancing Technologies kun je borgen dat niet meer toegang tot en handelingen met privégegevens plaatsvinden dan strikt noodzakelijk is. Daarmee voldoe je als organisatie aan de proportionaliteitseis uit de privacyverordening AVG, en beperk je het risico op datalekken.

Deze sessie geeft een korte introductie van deze technologie en zal dit illustreren aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, waarna in een interactieve gedachtewisseling nieuwe ideeën voor toepassing verkend worden.
 

Sprekers:

 • Freek Bomhof, Projectmanager, TNO
 • Johann Schreurs, Enterprise architect, DUO
 • Remco Boersma, Senior Adviseur, Ministerie J&V
 • Nitesh Bharosa, Onderzoeker, Digicampus/TU Delft

Deze sessie was live te volgen en is niet opgenomen

De toekomst van veilig data delen: Trusted Online Ecosystem

LOGIUS 24-11-2020 09.30 - 11:00

In hoeverre hebben de markt en overheid elkaar nodig voor het veilig en gemakkelijk data uitwisselen? Wat moet de overheid doen om data van burgers te ontsluiten? Hoe helpt de eIDAS-verordening bij het uitwisselen van gekwalificeerde gegevens? Deze vraagstukken en pittige stellingen komen aan bod op het online event: “De toekomst van veilig data delen in een Trusted Online Ecosystem”

Op dinsdag 24 november presenteert het programma SBR Vernieuwing van 9.30 tot 11.00 uur de ontwikkelingen van het Trusted Online Ecosystem waar we met verschillende partijen aan werken tijdens het Rijksinnovatie congres INNOvember. Met als kern: hoe gebruik je Europese standaarden zoals eIDAS vertrouwensdiensten om data veilig en gemakkelijk te kunnen delen met regie van burger of ondernemer?

In een paneldiscussie met deelnemers van ING, de Belastingdienst en een leverancier van vertrouwensdiensten (Cleverbase) gaan we in op de mogelijkheden die dit ecosysteem biedt voor de verschillende deelnemers en waarvoor je een dergelijk stelsel nog meer zou kunnen gebruiken.


Kijk deze sessie terug op Vimeo

Adaptieve organisatie & nieuwe businessmodellen en samenwerken in ecosystemen

Def 24-11-2020 11:30 - 12:30

We zien dat de dreiging, de samenleving en de technologie in de wereld om ons heen in rap tempo veranderen. We willen kunnen inspelen op die snelle veranderingen om ons heen, en dat kunnen we niet alleen. Zelfstandig een organisatie bouwen die kan inspelen op de toekomstige dreigingen zou niet alleen te kostbaar zijn, maar eigenlijk onmogelijk en maatschappelijk onwenselijk. Daarom is het noodzakelijk om anders te gaan werken. Om flexibel en wederkerig samen te werken met het bedrijfsleven, kennisinstituten, overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Om zo samen met hen te bouwen aan een weerbare samenleving.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Praktijkgericht onderzoek innovatieportfoliomanagement

BZK, UBR 24-11-2020 13:30 - 14:30

Innovatie vraagt om creativiteit en ondernemerschap. Portfoliomanagement draait om duidelijke beoordelingscriteria en procedures. Hoe deze ogenschijnlijke tegenstellingen te verenigen in portfoliomanagement bij innovatieprojecten? En wat zijn verdere verschillen tussen regulier portfoliomanagement en innovatieportfoliomanagement?

Het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden heeft samen met de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) toegepast onderzoek gedaan naar dit tot nu toe onbekende terrein. Bovenstaande vragen zijn beantwoord door het schetsen van een theoretisch kader en het raadplegen van verschillende portfolioboards binnen de Rijksoverheid (RvIG, UBR, DJI, Dig. Rijksinkoop).

De uitkomsten van dit onderzoek, dat halverwege november afgerond wordt, delen wij graag met geïnteresseerden!

Sprekers:

 • Daniek Bosch, Learning Experience Designer, Center for Innovation, Universiteit Leiden
 • Pelle Berkhout, Student assistent, Center for Innovation, Universiteit Leiden
 • Mark Dierkes, Programmamanager, UBR| I-Interim Rijk

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Versterken Innovatiefunctie

J&V 24-11-2020 15:00 - 17:00

Innoveren is niet iets eenmaligs maar iets structureels. Om als organisatie op een effectieve en efficiënte wijze haar innovatie-ambities te realiseren, vraagt om een goede innovatiefunctie. Een goede innovatiefunctie helpt de organisatie om de volledige route van kennis naar innovatie te bewandelen. Hierdoor neemt de innovatiekracht toe en landen innovaties daadwerkelijk in de operatie. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Er is geen blauwdruk hoe de innovatiefunctie voor jouw organisatie er precies uit ziet. In deze sessie delen wij onze ervaringen en beelden over ontwikkelen van zo’n innovatiefunctie.
 

Sprekers:

 • Pepijn Vos, TNO
 • Bas ter Luun, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Huseyin Köseoglu, Politie

Kijk deze sessie terug op Vimeo

Hoe innoveert Singapore?

25-11-2020 10:00 - 11:00

Tijdens dit webinar leer je meer over hoe Singapore innovatie aanpakt en welke samenwerkingen reeds tot stand zijn gebracht, zoals op het gebied van Blockchain en AI. En raak jij ook in de ban van Singapore? Dan kun je in december digitaal mee op reis naar de Singaporese innovatie week!

Kijk deze sessie terug op Vimeo

The jazz of innovation

J&V 25-11-2020 13:30 - 14:30

Er zijn veel parallellen tussen innovatie en jazz, bijvoorbeeld dat improvisatie belangrijk is, dat je heel goed moet luisteren, en dat je het alleen kunt doen in samenspel met anderen. Door de manier van werken in jazz te analyseren kunnen we leren hoe we innovatie beter kunnen organiseren.

In deze sessie geven jazz-spelende innovators aan wat we kunnen leren van jazz. Nu eens geen overvolle tunnelvisie creërende PowerPoint presentaties, maar fijne klanken die de bovenkamer open zetten voor nieuwe ideeën.

Kijk deze sessie terug op Vimeo

NAnovember: en nu? Verder vooruit!

27-11-2020 15:00 - 16:30

Na een maand vol innovatie, kennisdeling en verbinding maken we de balans op tijdens de afsluiting van INNOvember: NAnovember. Op vrijdag 27 november van 15:00 – 16:30 kijkt Eppo van Nispen tijdens het eindcongres NAnovember vanuit de Fokker Terminal terug op de lessen en successen. Maar behalve terugkijken, blikken we vooral vooruit. Zes secretarissen-generaal en een generaal-majoor van Defensie denken mee over innovatie binnen het Rijk na INNOvember.

Samen naar een hoger plan
Het is een unieke maand. Nooit eerder is er zo veel samengewerkt met zo veel verschillende rijksorganisaties. Even wat cijfers: er zijn ruim 100 (!) innovatieve sessies georganiseerd namens 13 partijen, en dat een maand lang! INNOvember is de start om samen na november innovatie naar een hoger plan te tillen door samen te werken binnen de Rijksoverheid.

Terugblik
We blikken terug met de organisatoren. Wat heeft INNOvember opgeleverd voor hen persoonlijk als voor hun organisatie. Welke verbindingen zijn gemaakt en welke onderwerpen kregen een verrassende wending?

Naast het vieren van de successen kijken we natuurlijk ook naar wat er mis ging. Waar we van kunnen leren en hoe het de volgende keer beter kan.

Vooruitblik
Samen met de secretarissen-generaal van BZK, JenV, OCW, BZ, IenW, Financiën en een generaal-majoor van Defensie kijken we naar de toekomst. Zij gaan met elkaar in gesprek over het versterken van het innovatief vermogen binnen de overheid en hoe de samenwerking aan te gaan met elkaar en de buitenwereld. Samen bouwen ze aan een ‘roadmap’ voor de toekomst.

Virtueel publiek
Ook deze uitzending is voor iedereen live te volgen via www.innovember.nl en Vimeo. Via polls, de chat en inbellen zoeken we de interactie met de kijkers. Het publiek wordt uitgedaagd om bij te dragen en mee te doen. Stel je vragen, doe actief mee in de chat en benoem wat jij nodig hebt van je organisatie om te kunnen innoveren. Je bent van harte welkom als virtueel publiek in de studio. Dus zet je webcam aan en doe mee!

TechTegenCorona
Tijdens de afsluiting van INNOvember staan we stil bij een actueel en waardevol initiatief op het gebied van innovatie: TechTegenCorona. Tijdens de officiële lancering, die tijdens NAnovember plaatsvindt, ondertekenen Elisabeth van Steenhoven (TechTegenCorona), Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, Minister van Defensie Ank Bijleveld en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kasja Ollongren de ‘digitale dijk’.

Rijks Innovatie Community
INNOvember mag dan voorbij zijn, innoveren stopt nooit. Ook na november blijft de Rijksoverheid samen innoveren. De Rijks Innovatie Community (RIC) zet het werk van INNOvember voort. Samen met haar leden zet RIC zich in om innovatoren met elkaar te verbinden. RIC organiseert kennissessies en faciliteert kennisdeling over innovatie voor de hele Rijksoverheid. Word lid of houd de website in de gaten: www.rijksinnovatiecommunity.nl.

 

Kijk de uitzending terug op Vimeo