INNOvember 2020

Over INNOvember

Technologie en innovatie worden steeds belangrijker. Ook voor de publieke sector. Technologie en innovatie houden zich niet aan departementale grenzen. De laatste jaren verschijnen overal ‘innovatieteams’ en organiseren verschillende ministeries (samen) congressen, gericht op het delen van kennis over innovaties van en voor de overheid. Vorig jaar organiseerde JenV samen met BZK bijvoorbeeld een maand lang een congres op het gebied van technologie, TechNovember. Het Ministerie van Defensie organiseert de Defensie Innovatie Competitie. Maakt SZW innovatielunches mogelijk. En nog veel meer. Al deze evenementen worden drukbezocht en zijn steeds een groot succes. Het is tijd om de krachten te bundelen en het innovatief vermogen van de overheid te vergroten. Zowel op het gebied van technologische innovatie, procesinnovatie en sociale innovatie. En ons af te vragen: “Hoe gaan wij om met innovatieve ontwikkelingen nu en in de toekomst”?

Een innoverende overheid is essentieel voor een goed functionerende publieke sector. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij. Zo werd nogmaals benadrukt in de brede maatschappelijke heroverwegingen. Met innovatie kunnen de maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt en wordt bijgedragen aan het duurzame groeivermogen van de maatschappij. En ook omdat de maatschappij zelf snel verandert: aansluiten bij innovatieve ontwikkelingen is essentieel voor de legitimiteit van de overheid.

Wanneer?

Dinsdag 3 november 2020 t/m vrijdag 27 november 2020.

Waar?

Het congres vindt plaats op diverse locaties, deels live en deels online. INNOvember is het eerste congres dat zich daardoor volledig kan aanpassen aan eventueel veranderende COVID19-regels.

Wie?

De organisatie van INNOvember staat onder leiding van de Rijks Innovatie Community in samenwerking met:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Financiën
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Logius
 • TNO
 • Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

De genoemde organisaties zijn op het tijd van schrijven betrokken bij INNOvember. De lijst wordt aangevuld met organisaties die zich in een later stadium aansluiten.

Doelgroep

De primaire doelgroep betreft alle rijksambtenaren werkzaam bij de departementen, ZBO’s, inspecties en uitvoeringsorganisaties. Het INNOvember programma richt zich op:

 • Beleidsmakers
 • Senior Management Rijksoverheid
 • Innovatie Managers
 • Innovators

Doelen INNOvember

Het doel van INNOvember is te formuleren in vier elementen:

 • Inspireren
  Door het tonen van innovaties en innovatieprocessen, inspireren de deelnemende organisaties elkaar.
 • Kansen zien
  Door het delen van innovatieprocessen en -wensen, kansen zien in samenwerkingen. Over de departement grenzen heen.
 • Verbinden
  Bepaalde grensoverschrijdende thema's gezamenlijk innovatief aanpakken. En elkaar weten te vinden bij innovatie vraagstukken.
 • Urgentie
  Ervaren dat innovatie onmisbaar is binnen de Rijksoverheid.