INNOvember 2020

Innoveer tbv leefbaarheid en mobiliteit

De stikstofcrisis laat zien dat er grenzen zijn aan inrichting van de buitenruimte. Staan leefbaarheid en voedselproductie / mobiliteit op gespannen voet? Of kan het slimmer?